All Stories

Last Bench Song Lyrics ಲಾಸ್ಟು ಬೆಂಚಿನ ಪಾರ್ಟೀ ನಮ್ಮದು ನಮ್ಧೆ ಹಾವಳಿ ಯಾರ್ನೆನ್ ಕೇಳೋದು ಕುರ್ಚಿ ಹಾಕಿರೋ ಸ್ಟೇಜು ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಶಿಳ್ಳೆ ಹೊಡಿಯಿರೋ ಇವರ ಎಂಟ್ರೀಗೆ……

Belageddu Song Lyrics ಬೆಳಗೆದ್ದು ಯಾರ ಮುಖವ ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಅಂದಾನೋ ಅದೃಷ್ಟಾನೋ ಮುಂದೆ ಕುಂತಿದೆ ನೆನ್ನೆ ಕಂಡ ಕನಸು ಇಂದು ಬಣ್ಣವಾಗಿದೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಕವನ…

Katheyondu Song Lyics ದಮ್ ದರೆ ದಮ್ ದರೆ ದಮ್ ದರೆ ದಮ್ ದರೆ ದಮ್ ದ ದಮ್ ದರೆ ದಮ್ ದಮ್ ದರೆ ದರೆದಮ್ ದಮ್…

 Kuchiku Kuchiku Song Lyrics ಓ ಗೆಳೆಯಾ! ಜೀವದ್ಗೆಳೆಯಾ! ನಿಂಗೆ ಶಾನೆ ಕ್ವಾಪ ಕಣೋ ಕ್ವಾಪಕು ಒಂದು ಕೈ ಪ್ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಣೋ ಕುಚುಕು ಕುಚುಕು ಕುಚುಕು,…

Jai Hanumantha Song Lyrics ಮನೋಜವಂ ಮಾರುತ ತುಲ್ಯ ವೇಗಂ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಂ ಬುದ್ಧಿ ಮ ಾತಂ ವರಿಷ್ಟಂ ವಾತಾತ್ಮಜಂ ವಾನರ ಯೂತ ಮುಖ್ಯಂ ಶ್ರೀ ರಾಮ ದೂತಂ…

  Nodivalandava Song Lyrics in Kannada ನೋಡಿವಳ್ಅಂದಾವ ಮುತ್ತಿನ ಮಾಲೆ ಚಂದಾವ ನೋಡಿವಳ್ಅಂದಾವ ಮುತ್ತಿನ ಮಾಲೆ ಚಂದಾವ ಇವಳು ಯಾವ ಊರ ಚೆಲುವೆ ಶಿವ ಹೇಳಲ್ಲ..…

Ee Preethiya Marethu Song Lyrics ಈ ಪ್ರೀತಿಯಾ ಮರೆತು ಈ ಪ್ರೀತಿಯಾ ಮರೆತು ಬಾಳೋದು ಹೇಗೆ ಹೇಳು ನೀನಿಲ್ಲದಾ ಹೊತ್ತು ನೀನಿಲ್ಲದಾ ಹೊತ್ತು ನಾ ಹೇಗೆ…

Karunde Song Lyrics ಕರುನಾಡೇ ಕೈ ಚಾಚಿದೆ ನೋಡೆ ಹಸಿರುಗಳೇ ಆ ತೋರಣಗಳೇ ಬೀಸೋ ಗಾಳಿ ಚಾಮರ ಬೀಸಿದೆ ಹಾಡೋ ಹಕ್ಕಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿದೇ ಈ ಮಣ್ಣಿನಾ…

Yemmo Yemmo Nodade Song Lyrics ಯಮ್ಮೋ ಯಮ್ಮೋ ನೋಡ್ದೆ ನೋಡ್ದೆ ನಾ ಧಿನ್ ಧಿನ್ನ ನಾ ಧಿನ್ ಧಿನ್ ಧಿನ್ನ ಯಮ್ಮೋ ಯಮ್ಮೋ ನೋಡ್ದೆ ನೋಡ್ದೆ…