Neene Helu Mankuthimma Lyrical Song – Panchatantra Movie

Neene Helu Mankuthimma is the mp3 song from the Kannada movie Panchatantra. Lyrics were written By Yogaraj Bhat. Music Composed by V. Harikrishna. This song is sung by V. Harikrishna, Shashank Sheshagiri.

Neene Helu Mankuthimma Song Lyrics

ನೀನೆ ಹೆಲು ಮಂಕ್ ಥಿಮಾ ಗೆಲ್ಲುವವರಾಯಲ್ಲಿ
ಎಲ್ಲಿರು ಇಲಿ ಮಂಗಾಗಲೆ ಮಾನವೇರಿಯಾರಿಲ್ಲಿ
ಈ ಕೆಡೆ ಬೈಸಿ ರಾಖತಾ ಪೊಗರು
ಆ ಕೆಡೆ ಬರಿ ಬಿ ಪಿ ಸಕ್ಕರೆ-ಯು
ಹಟ್ಟಿಸಿ ಕೆಟ್ಟೊಡಾ ದೇವ್ರು
ಗೆಲ್ಲಲೆ ಬೇಕಂತೇ ಇಬ್ರು
ನೀನೆ ಹೆಲ್ಯು ಇಬ್ರು ಜೆಡ್ರೆ ಸೊಲೊವ್ನ್ ಯಾವಾನು
ಹಲೋ ಹಲೋ ಮ್ಯಾಂಕ್ ಥಿಮಾ ಗೆಲ್ಲುವ್ಯರಲ್ಲಿಲ್ಲಿ
ಎಲ್ಲಿರು ಇಲಿ ಮಂಗಾಗಲೆ ಮಾನವೇರಿಯಾರಿಲ್ಲಿ

ಹಟ್ಟಿಡಾ ದಿನೇವ್ ಓಡೋಯಂಟೇ ಥೊಟ್ಟಿಲು ಬಿಟು ಕೂಸು
ಮಾರ ಮಾರಿ ಜಿದಾ ಜಿಡ್ಡಿ ಲೈಫ್ ನಿರಂತರಾ ರೇಸ್-ಯು
ಲೇ ಮಾಗೇನ್ ಒಡ್ವಾ ಮಾಡ್ಯೂಲು ಹದುಕಿ ಇಟ್ಕೊ ನೆಮ್ಮಮಾಡಿಯಾ ಅಡ್ರೆಸ್-ಯು
ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀನು ಗೆಟ್ಟು ನೀ ಬಾದ್ಮಾಸ್
ನಿಂಗೇ ನಿಂಗೇ ಕಂಬಾ ಹಟ್ಟಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮುತ್ತೂ ಮತ್ತು ಯಾವಾನ್ ಯಾವು

ಬಿಡ್ಡೇರ್ ಎಲ್ಲು ಎಡೇರ್ ಬೇಲು ಸೊಟೇರ್ ಕಟ್ಟೇ ಬಾಲಾ
ಹಾಲ್ಲಾ ಡಿನ್ನೆ ಇರಾಡು ಓನ್ಡೆ ಜಾಲ್ಡಿ ಗೊಟ್ಟಾಗಲ್ಲ
ಈ ಜಿಲ್ಲುವ ಹಿಂಡೆ ಯಾರಾಡೋ ಇಂದ ನಮೆಡ್ ನಾಲೇ ಇನೊಬಾಬಾದ್
ಸೊಲ್ ಡಿಡ್ರೆರ್ ಜೆಲ್ವಿಗ್ ಬೆಲ್ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಆಪ್ಪ್ಪ್ಲೋಡು
ಹೊಡೆಡಾದ ಸಮಯ ಓನಾ ವೇದಾಂತ ಕೆಲವ್ನ್ ಯಾವಾನು
ಹಲೋ ಹಲೋ ಮ್ಯಾಂಕ್ ಥಿಮಾ ಗೆಲ್ಲುವ್ಯರಲ್ಲಿಲ್ಲಿ
ಎಲ್ಲಿರು ಇಲಿ ಮಂಗಾಗಲೆ ಮಾನವೇರಿಯಾರಿಲ್ಲಿ

Also, Read about :

Share this post

Post Comment